Vitfläckig guldvinge -Lycaena virgaureae

guldvinge – Lycaena virgaureae

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ettriktodlingslandskap/mangfaldpaslatten/fjarilariodlingslandskapet/guldvinge.4.37e9ac46144f41921cdfaad.html

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *