About

AX är fågelfanatikern som aldrig har slutat måla. I en värld av exkluderande design, effektivitets-optimering och corporate storytelling lyfter hon en annan historia.

Vem äger platsen vi alla bor på? Är det inte allas vår stad? På barrikaderna står AX figurer, de sköra överlevarna och brokiga fåglarna som är kvar i ruinerna efter en genomförd stadsplanering. De som fortfarande när en dröm om en lite enklare värld, med lite mera färg. Varje verk berättar sin egna lilla historia.

AX är född och uppväxt på den Västerbottniska landsbygden men bor sedan många år i Umeå. Hon har målat i 34 år och teknikerna har varierat genom åren, men alltid av föga traditionellt slag.

AX är den evigt djärva, tänkande och udda fågeln som en dag ska måla hela världen.

AX is the bird fanatic who has never stopped painting. In a world of exclusionary design, efficiency optimization and corporate storytelling, she highlights another story. Who owns the place we all live on? Isn’t it all our city? On the barricades are AX figures, the fragile survivors and motley birds that remain in the ruins after a completed urban planning. Those who still have a dream of a slightly simpler world, with a little more color. Each piece tells its own little story. AX was born and raised in the Västerbottnian countryside but has lived in Umeå for many years. She has been painting for 34 years and the techniques have varied over the years, but always by little traditional kind. AX is the ever-bold, thinking and odd bird that one day will paint the whole world.

 

Utställningar – exhibitions
Email