Flapping bird – aquarelle

Flapping bird – aquarelle – 20×13 cm

”Till en fågel”

Säg mig, du lilla fågel, där mellan almens blad,

hur kan du ständigt sjunga och ständigt vara glad?

Jag hör din röst var morgon, jag hör den varje kväll,

men lika ren är stämman och tonen lika säll.

Ditt förråd är så ringa, din boning är så trång,

dock ser du mot din hydda och sjunger varje gång.

Du samlar inga skördar, och inga kan du så;

du vet ej morgondagen och är så nöjd ändå,

Hur ges det icke mången, som gods och håvor fått,

som land och riken äger och bor i gyllne slott,

men hälsar dock med suckar och tårbegjuten blick den sol,

vars uppgångstimma nu nyss din lovsång fick!

Hur skulle icke mänskan din ringa lott försmå,

och hon, den otacksamma, är mindre nöjd ändå.

Ditt späda hjärta krossa, det stode henne fritt;

dock prisar du ditt öde, och hon förbannar sitt.

Varför blickar hon mot höjden så knotande, så kallt?

Vad ägde hon att fordra, då Skaparen gav allt?

Då jordens glädje ligger för hennes fötter ner,

Varför ser hon stolt på slaven och suckar efter mer?

Nej, sjung du, lilla fågel, om njutning varje gång,

och aldrig skall jag blanda en klagan med din sång.

Kom, bygg ditt bo var sommar invid mitt tjäll ännu,

och lär mig kväll och morgon att vara säll som du.

– J.L Runeberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *