Bird at Saxnäs

smålom
ljungpipare
gulärla
storlom
grå flugsnappare
havsörn
Rödbena
gluttsnäppa
Fjällvråk
storlom
svarthakedopping
kärrsnäppa
grönbena
blåhake
Blå kärrhök
taltrast

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *