Currently browsing tag

honey bee

Honungsbi – honey bee

Honungsbi – honey bee Honungsbiet är en av få insektsarter som människan har som husdjur. Arten förekommer naturligt i Europa, Afrika och Asien och spreds till Amerika på 1600-talet. Arten honungsbi delas in i 28 underarter. I Sverige används fyra underarter inom biodlingen: nordiskt honungsbi, italienskt honungsbi, krainerbi och buckfastbi. …